25 bức ảnh về thế giới này khiến bạn phải suy ngẫm rất nhiều!

Elia Colombo là một nghệ sĩ cảm thụ với các tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc hơn những gì người ta nhìn bên ngoài. Chúng không chỉ là bức tranh đơn thuần mà còn phản chiếu sự thật về thế giới ngày này. Với mỗi người với mỗi tấm ảnh sẽ có một suy nghĩ khác nhau. 

Nguồn bài: Rgb

brain

Ti vi đang ăn mòn dạ dày bạn

2

3Nỗi đau của bạn không phải chỉ mình bạn hứng chịu mà còn tới những người phía sau

4

Điển hình việc Trứng khôn hơn vịt

brain

7

brain

8

Ước mơ cũng chỉ là giấy

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

20

22

23

24

25

Facebook Comments